Sundhedsstyrelsen har indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (benzodiazepiner)

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i klinikken og KUN til 1 måned ad gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via vores hjemmeside. Hensigten er på kort eller lang sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes konsultation i lægehuset.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder, som forklarer baggrunden for dette tiltag. Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge sovemedicin i højst 1-2 uger og beroligende medicin i højst 4 uger. Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende beroligende medicin , som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort. Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at blive fri for medicinen igen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er:

  • svimmelhed
  • døsighed
  • hukommelsesbesvær
  • koncentrationsbesvær.

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig.

De mest almindelige abstinenssymptomer er:

  • angst
  • uro
  • søvnbesvær

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen. Har du ønske om at gennemgå aftrapningsforløb, så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.