Vi tilbyder alle vore patienter med kroniske lidelser regelmæssig kontrol

UNDERSØGELSE 1

Finder som udgangspunkt sted i din fødselsmåned. Du skal hjemme udfylde et spørgeskema, som du kan åbne og printe nederst på siden. Dette skema og al din medicin skal medbringes til sygeplejersken eller sekretæren, der foretager selve undersøgelsen. Du vil få taget blodtryk, blodprøver, vægt og højde samt evt. andre undersøgelser. Der vil desuden blive spurgt ind til livstil og arvelige sygdomme. Når der foreligger svar på alle prøver kommer du til svar hos sygeplejersken eller over videokonsultation på app’en “minLæge.” Her vil du sammen med sygeplejersken planlægge den videre behandling.

Du skal ikke møde fastende til undersøgelsen.

Den store kontrol kan ikke bookes online, da der skal afsættes 20 – 30 min.

UNDERSØGELSE 2

Finder sted et halv år forskudt af din fødselsmåned. Her vil der blandt andet blive taget blodtryk og blodprøver. Det aftale individuelt, hvordan der afgives svar på disse prøver.

Det drejer sig blandt andet om følgende lidelser:

  • Lungesygdomme
  • Hjertesygdomme
  • Sukkersyge
  • Forhøjet blodtryk
  • Knogleskørhed
  • Psykiske lidelser
  • Stofskiftelidelser
  • Blodpropper i hjernen
  • Blødninger i hjernen
  • GastricBypass

Du kan herunder åbne folder, skema og årshjul til print.